Khoa Kiểm định vắc xin & Sinh phẩm y tế
Ngày đăng: 16:56:57 14/01/2014
Nội dung bài viết đang cập nhật

Phó trưởng khoa phụ trách

Ks. Nguyễn Thị Sơn Hà

 

Chức năng và nhiệm vụ Khoa Kiểm định vắcxin & Sinh phẩm y tế

 

Các tin liên quan