Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2024
Ngày đăng: 12:01:50 05/03/2024

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo nội dung tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2024 như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo

Mã số

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

Khoa học Y sinh

9720101

03

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Đối tượng và thời gian đào tạo

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên thuộc ngành/chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với ngành tuyển sinh: Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Thí sinh có bằng thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ tương đương bậc 7 theo khung trình độ Quốc gia, ngành/chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với ngành tuyển sinh: Thời gian đào tạo: 3-4 năm

2. Hình thức đào tạo: Chính quy

Chi tiết tham khảo tài liệu đính kèm: Thông báo tuyển sinh NCS Khoa học Y sinh năm 2024

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Website: http://training.pasteurhcm.gov.vn/
  • Hoặc liên hệ: ThS. Nguyễn Quang Trường, ĐT: 0903.344.424 Email: truongnq@pasteurhcm.edu.vn
Các tin khác