Phòng Khám Đa Khoa
Ngày đăng: 09:36:52 15/03/2022

I. Chức năng:

Tham mưu, tổ chức khám chữa bệnh để thực hiện các hoạt động y tế dự phòng (chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, điều trị dự phòng các bệnh nội, nhi, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp); cung cấp dịch vụ khám, tư vấn, xét nghiệm và triển khai dịch vụ tiêm chủng.

II. Nhiệm vụ :

 1. Tổ chức tiếp nhận, cấp cứu ban đầu, khám, điều trị ngoại trú trong ngày: bệnh nội khoa, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, các bệnh nhi khoa, tư vấn dinh dưỡng.
 2. Thực hiện khám và chứng nhận sức khỏe cho các cá nhân, cơ quan/tổ chức theo quy định hiện hành.
 3. Thực hiện các kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn.
 4. Cung cấp dịch vụ khám, tư vấn và triển khai dịch vụ tiêm chủng.
 5. Thực hiện các xét nghiệm y sinh học.
 6. Phối hợp với Khoa Vi sinh Miễn dịch thực hiện công tác giám sát, điều tra, phát hiện và thông báo các nhiễm khuẩn tại Viện.
 7. Hướng dẫn và thực hiện công tác vô khuẩn, triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế lan truyền các nhiễm khuẩn trong phạm vi phòng khám.
 8. Phối hợp với các đơn vị khác của Viện trong công tác truyền thông, tổ chức phòng bệnh - truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân. Tham gia các dự án giám sát, thử nghiệm lâm sàng, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các chương trình, đề tài hợp tác quốc tế.
 9. Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến theo quy định, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
 10. Thực hiện đào tạo liên tục, tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.
 11. Đầu mối phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán dự thảo các hợp đồng dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ của Phòng khám.
 12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

 1. Phòng Khám nhi;
 2. Phòng Khám nội;
 3. Phòng Khám bệnh nghề nghiệp;
 4. Phòng Khám tư vấn và tiêm ngừa;
 5. Phòng Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng;
 6. Phòng xét nghiệm;
 7. Tổ Điều dưỡng;
 8. Tổ Tiếp nhận, kinh doanh và chăm sóc khách hàng;
 9. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn.