Thông báo hội nghị khoa học 2015
Ngày đăng: 10:54:59 12/03/2015
Hội nghị khoa học Y tế dự phòng năm 2015 với chủ đề "Nguyên cứu khoa học vì sức khỏe cộng đồng" nghiên cứu về thực trạng và gánh nặng bệnh tật, hoạt động giám sát và phòng chống dịch, vắc xin và sinh phẩm, kỹ thuật chuẩn đoán, vấn đề đào tạo nhân lực cho Y tế dự phòng sẽ được tổ chức tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ KHOA HỌC Y TẾ DỰ PHÒNG NĂM 2015

Hội nghị Khoa học Y tế dự phòng năm 2015 với chủ đề “Nghiên cứu khoa học vì sức khỏe cộng đồng” nghiên cứu về thực trạng và gánh nặng bệnh tật, hoạt động giám sát và phòng chống dịch, vắc xin và sinh phẩm, kỹ thuật chẩn đoán, vấn đề đào tạo nhân lực cho Y tế dự phòng sẽ được tổ chức tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, trên cơ sở các đề tài được xem xét, chọn ra một số kết quả đăng trong Tạp chí Y học dự phòng số đặc biệt dành cho hội nghị.

Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị

 • Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 27 tháng 06 năm 2015
 • Địa điểm: Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh,

Số 167, đường Pasteur, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự

Các nhà khoa học, quản lý y tế, nghiên cứu viên và nhân viên y tế trên toàn quốc quan tâm đến lĩnh vực y tế dự phòng. Khuyến khích các báo cáo của tuyến tỉnh/thành phố, các Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nhân lực Y học dự phòng.

Hướng dẫn về nội dung và hình thức bài báo cáo tham gia hội nghị

 • Báo cáo hội nghị bao gồm các nghiên cứu mới trong lĩnh vực dịch tễ, vi sinh, miễn dịch, sinh học phân tử đối với các bệnh truyền nhiễm, bệnh lây truyền qua động vật, véc tơ, bệnh không truyền nhiễm và các vấn đề y tế công cộng khác.
 • Số lượng tối đa báo cáo khoa học tham gia hội nghị của cùng một tác giả chính (đứng đầu nhóm tác giả) là 03 báo cáo.
 • Báo cáo toàn văn và tóm tắt gửi dưới dạng thư điện tử (email) hoặc văn bản giấy có kèm đĩa CD/USB.
 • Hướng dẫn báo cáo tham dự:
  • Bản tóm tắt được trình bày trên 01 trang giấy A4 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm 4 phần chính (giới thiệu, phương pháp, kết quả, kết luận), dài không quá 300 từ cho cả tiếng Anh và tiếng Việt theo Thể lệ gửi bài báo cáo tham dự (đính kèm).
  • Nếu có nhu cầu đăng Tạp chí y học dự phòng, đề nghị gửi báo cáo tóm tắt và toàn văn theo “Thể lệ gửi bài báo cáo tham dự” (đính kèm). Các báo cáo toàn văn được lựa chọn sẽ gửi phản biện và xuất bản tại số đặc biệt của Tạp chí Y học dự phòng. Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả và nội dung bài gửi đăng. Ban tổ chức cam kết chỉ lưu trữ báo cáo và không xuất bản nghiên cứu dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.
  • Nếu chỉ có nhu cầu báo cáo tại hội nghị thì chỉ cần báo cáo tóm tắt. Các báo cáo tóm tắt sẽ được lựa chọn và đăng trong Kỷ yếu khoa học của hội nghị.

Hướng dẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị

 • Báo cáo nói (oral)
  • Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa vào chương trình báo cáo tại phiên toàn thể/chuyên đề tại hội nghị. Ban tổ chức sẽ thông báo tới tác giả chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi diễn ra hội nghị.
  • Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại Hội nghị sẽ do chủ tọa đoàn quyết định, nhưng không quá 15 phút. Sử dụng phần mềm Powerpoint cho phần thuyết trình, cả hai ngôn ngữ Anh và Việt. Gửi đĩa CD lưu phần trình bày, hoặc gửi e-mail đến Ban thư ký trước hội nghị ít nhất 10 ngày làm việc.
 • Báo cáo treo tường (Poster)
  • Các báo cáo khác trình bày tại hội nghị dưới dạng Poster. Mỗi Poster có kích thước khổ A0 đứng. Mỗi báo cáo chỉ treo 1 bản. Ban tổ chức hội nghị sẽ thông báo tới tác giả ít nhất 15 ngày trước hội nghị.

Thời hạn nộp báo cáo

 • Hạn chót nhận báo cáo tóm tắt và toàn văn: ngày 10/04/2015
 • Thông báo chấp nhận báo cáo sẽ được gửi: ngày 08/05/2015
 • Báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn xin gửi về:

Viên Trung Kiên

Trung tâm đào tạo-Viện Pasteur Tp.HCM

167 Pasteur, Phường 08, Quận 03 Tp. HCM

Tel: 01265216170       Email:sciconf.pasteurhcm@gmail.com

*E-mail gửi bài vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Gửi báo cáo HNKH YTDP 2015”

Tài liệu xuất bản của hội nghị

 • Chương trình Hội nghị
 • Kỷ yếu hội nghị khoa học
 • Tạp chí Y học dự phòng (số đặc biệt)

Kinh phí:

 • Kinh phí đi lại, lưu trú cho các đại biểu do đơn vị cử đi chi trả hoặc tự chi trả
 • Hội nghị sẽ mời ăn trưa và hỗ trợ toàn bộ kinh phí in tài liệu, Poster và kinh phí đăng Tạp chí Y học Dự phòng.
 • Hội nghị cũng khuyến khích và kính mời các đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế tham gia giới thiệu, tiếp thị sản phẩm và nếu có thể, tài trợ cho các hoạt động của hội nghị. Ban Tổ chức sẽ đăng danh sách các nhà tài trợ chính trên Tạp chí Y học dự phòng số đặc biệt dành cho Hội nghị.

Thông báo của hội nghị sẽ được đăng tại Webiste của Viện Pasteur Tp.HCM:

http://www.pasteurhcm.gov.vn/

Mọi chi tiết về Hội nghị, xin vui lòng liên hệ:

Ban thư ký hội nghị

VIỆN PASTEUR Tp.HCM

167 Pasteur, phường 8, quận 3, TP.HCM

Liên hệ điện thoại: 08 38203314 – 08 38204685

Bs. Trần Thị Lưu Nguyên Hương, ĐT: 0936 190 276

Bs. Hoàng Quốc Cường, ĐT: 0933 918 918

Fax: 0838231419

E-mail: sciconf.pasteurhcm@gmail.com

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đơn vị quan tâm trên cả nước tham dự và gửi báo cáo tới hội nghị.          

Ban Tổ chức hội nghị

Các tin liên quan