Đề tài nghiên cứu khoa học 2012
Ngày đăng: 01:17:40 11/10/2014
Đề tài NCKH 2012
#Tên đề tàiThể loạiChủ nhiệmNăm
1 “Khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố không gian và thời gian đối với bệnh sốt xuất huyết ở khu vực phía Nam 2001 - 2010” Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Hoàng Quốc Cường 2012
2 “Nghiên cứu mở giai đoạn III đánh giá tính an toàn và sinh phản ứng của vắcxin phối hợp phế cầu thập giá của GlaxoSmithKline (GSK) khi tiêm đồng thời với vắcxin Infanrix hexaTM (DTPa – HBV – IPV/Hib) của GSK Biologicals” Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ts. Trần Ngọc Hữu 2012
3 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và virút học của cúm A/H1N1 đại dịch 2009 ở các tỉnh Nam bộ - Đề xuất giải pháp phòng chống dịch Đề tài NCKH cấp Nhà nước Ts. Trần Ngọc Hữu 2012
4 Giám sát, điều tra và can thiệp xử lý dịch mới bùng phát có liên quan đến bệnh viêm phổi nặng và viêm não cấp do vi rút tại tỉnh Bến Tre 2008-2010 Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ts. Trần Ngọc Hữu 2012
5 Tỷ lệ bệnh nhân tổn thương dạ dày, tá tràng và CLO test dương tính ở người có huyết thanh HELICOBACTER PYLORI (+) tại Viện Pasteur Tp.HCM năm 2011 – 2012 Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Minh Ngọc 2012
6 Sử dụng ma túy và các yếu tố liên quan ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại 8 tỉnh khu vực phía Nam Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Vũ Thượng 2012
7 Từ kiến thức và các yếu tố nguy cơ đến nhiễm STI và HIV ở quần thể nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) của 7 tỉnh khu vực phía Nam Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Vũ Thượng 2012
Các tin liên quan