Đề tài nghiên cứu khoa học 2010
Ngày đăng: 17:56:23 10/10/2014
Đề tài NCKH 2010
#Tên đề tàiThể loạiChủ nhiệmNăm
1 Đánh giá trí nhớ miễn dịch ở trẻ 7 và 10 tuổi sau khi tiêm nhắc vắcxin viêm gan B Đề tài NCKH cấp Bộ Ths. Nguyễn Thị Minh Phượng 2010
2 Nghiên cứu mở giai đoạn III đánh giá tính an toàn và tính sinh phản ứng của Vắcxin phối hợp phế cầu thập giá của GlaxoSmithKline (GSK) khi tiêm đồng thời với Vắcxin Infanrix HexaTM (DTPa-HBV-IPV/Hib) theo lịch trình chủng ngừa 2, 3 và 4 tháng tuổi ở trẻ nhũ nhi Việt Nam Đề tài NCKH cấp Bộ Ts. Trần Ngọc Hữu 2010
3 Chuẩn hóa các kỹ thuật chẩn đoán phòng thí nghiệm bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue ở Việt Nam Đề tài NCKH cấp Bộ Ts. Vũ Thị Quế Hương 2010
4 Giám sát tiền cứu bệnh có sốt ở các vùng lưu hành Sốt xuất huyết Dengue tại châu Á Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ts. Trần Ngọc Hữu 2010
5 Nghiên cứu quy trình sản xuất Văccin cúm A/H5N1 bất hoạt dùng cho người bằng kỹ thuật nuôi cấy trên tế bào Vero và trên trứng gà có phôi Đề tài NCKH cấp Nhà nước Ts. Nguyễn Thị Kim Tiến 2010
6 STI/HIV và hành vi nguy cơ ở quần thể phụ nữ mại dâm tỉnh Đồng Nai, 2010 Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Vũ Thượng 2010
7 Tỉ lệ hiện nhiễm HIV và hành vi nguy cơ ở quần thể nam nghiện chích ma túy tỉnh Đồng Nai, 2010 Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Vũ Thượng 2010
8 Xây dựng ngân hàng huyết thanh mẫu HIV Hoạt động Khoa học Ts. Trương Thị Xuân Liên 2010
9 Nghiên cứu chế tạo Kit chẩn đoán virút Cúm A/H1N1 bằng kỹ thuật RT-PCR Đề tài NCKH cấp Nhà nước Ts. Cao Thị Bảo Vân 2010
10 Nghiên cứu nhiễm virút Dengue giai đoạn sớm Đề tài NCKH Cấp Cơ sở Ts. Vũ Thị Quế Hương 2010
11 Đánh giá công tác quản lý vắcxin và dây chuyền lạnh trong chương trình Tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Hậu Giang năm 2009 - 2010 Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ts. Trần Ngọc Hữu 2010
12 Hiệu quả và an toàn của một vắcxin sốt xuất huyết bốn týp mới trên trẻ em khỏe mạnh từ 2 đến 14 tuổi ở Châu Á thực hiện tại Mỹ Tho và Long Xuyên (Mã số CYD14) Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ts. Trần Ngọc Hữu 2010
13 Khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố không gian và thời gian lên sự lan truyền bệnh sốt xuất huyết ở miền Nam Việt Nam Đề tài NCKH cấp Cơ Sở Ths. Hoàn Quốc Cường 2010
14 Khảo sát một số yếu tố miễn dịch liên quan đến bệnh nặng trong nhiễm virút Dengue Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ts. Vũ Thị Quế Hương 2010
15 Đánh giá tính an toàn của vắc xin Agrippal TM S1 phòng cúm trên người Việt Nam tình nguyện Đề tài NCKH Ts. Trần Ngọc Hữu 2010
16 HIV và hành vi nguy cơ ở quần thể nam nghiện chích ma túy ở tỉnh Đồng Nai, 2010 Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Vũ Thượng 2010
17 HIV/STI và hành vi nguy cơ ở quần thể nam quan hệ đồng tính tại An Giang 2009 Đề tài NCKH cấp Cơ sở Bs. Phạm Duy Quang 2010
Các tin liên quan