Hoạt động
Ngày đăng: 10:35:00 23/04/2014

Hoạt động của các tổ chức chính trị:

1. Hoạt động Đảng:

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam.
Ngay từ những năm 1964 chi bộ Đảng đầu tiên của C4 (đơn vị làm công tác Vệ Sinh Phòng Dịch, Sản xuất vắc xin thuộc Ban dân y Miền Nam BS67 của Chính phủ Lâm thời Mặt trận Dân tộc Giải phòng Miền Nam Việt Nam) với 4 đồng chí tiền thân đầu tiên của chi bộ gồm BS. Cao Minh Tân, BS. Minh Trí, BS. Chánh Thanh, BS. Nguyễn Hồng Sáu được chi viện từ miền Bắc vào để thành lập đơn vị. Trong đó BS. Lê Minh Trí được cử làm bí thư, BS. Minh Tân được giữ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị. Sau đó đơn vị C4 trưởng thành dần lên với các anh chị em từ thành thị, nông thôn miền Nam ra bưng biền chiến đấu, từ đất bạn Camphuchia trở về tham gia, từ miền Bắc chi viện vào, chi bộ đã lớn dần phát triển đến đầu năm 1975 có 49 đảng viên.
Trong những năm 1964 đến 1975 vai trò của chi bộ đảng viên trong chiến khu là thực hiện những nhiệm vụ của Cách Mạng dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt công tác sản xuất vắc xin như tả, TAB, đậu mùa, thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, phục vụ nhân dân vùng giải phóng, chăm lo đời sống cho CBCNVC, phục vụ các đơn vị bộ đội chủ lực trong công tác vệ sinh phòng dịch.
Từ năm 1965-1968 lúc này đế quốc Mỹ ồ ạt chuyển từ chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ ở Miền Nam với nữa triệu quân Mỹ và hơn 70 vạn quân chư hầu. Dùng quân Mỹ làm lực lượng cơ động nhằm tiêu diệt bộ đội chủ lực, tiêu diệt hậu cứ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền nam Việt Nam và chúng tăng cường leo thang mở rộng chiến tranh phá họai Miền Bắc. Cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập và tự do”, Chi bộ đảng đã tăng cường lãnh đạo toàn thể anh chị em trong cơ quan thắm nhuần những chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ Lâm thời, vừa bảo đảm sản xuất, vừa tích cực bảo vệ đơn vị, đánh thắng các cuộc càn vào căn cứ địa, bảo đảm di chuyển cơ quan an toàn, bảo toàn lực lượng.
Mùa xuân năm 1968, hưởng ứng cuộc tổng tiến công Mậu Thân nhiều anh chị em trong đơn vị được động viên xuống đường chi viện cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Cuộc càn Đông dương năm 1970, nhiều đồng chí đảng viên đã hy sinh trong khi bảo vệ cứ, bảo vệ đơn vị như BS. Trí, đồng chí Thế. Nhiều anh chị em anh dũng trong công tác chuyên môn để phục vụ chiến trường trong tình hình sản xuất hết sức khó khăn, thiếu thốn về phương tiện và nguyên vật liệu và nhiều đồng chí đã hy sinh như y sĩ Tứ, CNV Tuyết… Dù cho gặp nhiều khó khăn, nhưng chi bộ đảng của C4 đã phát huy được hết vai trò của mình, thực hiện tốt các nhiệm vụ của trên giao cho. Trong sinh họat chi bộ cũng như sinh họat thường kỳ, mọi đảng viên đều phát huy được hết vai trò tiên phong của mình trong công tác và trong chiến đấu.
Ngày 30/4/1975, khi miền Nam hòan toàn giải phóng, một số đồng chí đảng viên và CNV C4 được tiếp quản Viện Pasteur Sài gòn (sau đổi là Viện Pasteur TP.HCM). Trong giai đoạn này, Viện được tăng cường cán bộ từ Miền Bắc trở về, chi bộ đảng đã được bổ sung thêm nhiều đảng viên mới, số đảng viên cũng được đông lên. Từ 1975 đến 1980, Đảng bộ Viện quán triệt Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương là hoàn thành thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH. Trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của thời ký quá độ, chi bộ ngoài việc lãnh đạo CBCNVC thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Y tế giao trong công tác chuyên môn của mình còn phải lãnh đạo công tác chăm lo đời sống của CBCNVC từ việc lớn đến việc nhỏ, từ sinh hoạt thường kỳ đến bữa ăn hàng ngày của mọi CBCNVC và tăng cường nâng cao ý thức chống chiến tranh phá hoại của bọn biệt kích phản động từ nước ngoài đưa vào và bảo vệ thành quả cách mạng khi vừa mới giành được.
Đại hội VI của Đảng tháng 12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, nhất là đổi mới về tư duy kinh tế, chính sách kinh tế, chính sách xã hội. Từ 1986 – 1990 Đông Âu có nhiều biến động, nhiều khó khăn cực kỳ phức tạp, một số nước XHCN bị tan rã. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, Đảng bộ Viện Pasteur TP.HCM đã tăng cường công tác lãnh đạo chính trị cho đảng viên và quần chúng đứng vững trong giai đoạn này.
Từ 1980 số đảng viên đã được tăng cường nhiều hơn, Đảng bộ cơ sở Viện Pasteur TP.HCM đã được thành lập trực thuộc Đảng bộ khối cơ sở Bộ Y tế. Nhiều đồng chí đã lãnh đạo đảng bộ nhiều năm liền (đồng chí Trương Thị Xuân Liên). Đảng bộ cũng có 2 chi bộ trực thuộc. Sau khi đất nước mở cửa, nền kinh tế được chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của Đảng bộ ở giai đoạn này cũng hết sức phức tạp, vừa tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng để cho đảng viên quán triệt được hết những quan điểm và đường lối chính sách của Đảng, vừa lãnh đạo CBCNVC của Viện phát huy hết vai trò của mình trong công tác khoa học và kỹ thuật. Nhiều đồng chí vừa là đảng viên, vừa là cán bộ chủ chốt trong các khoa, phòng và trong công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều đảng viên đã trưởng thành, nhiều đồng chí cũng đã có học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ.
Miền Nam khí hậu nắng nóng quanh năm, tạo điều kiện cho các bệnh dịch phát triển nhiều, công tác vệ sinh phòng dịch hầu như bị bỏ ngõ dưới chế độ cũ, nay chúng ta phải gách vác. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch được tốt Đảng bộ cũng lãnh đạo anh chị em trong đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Nhiều cán bộ đảng viên đã phát huy vai trò của mình, không ngại gian khổ làm tốt công tác phòng chống dịch, đã khống chế được nhiều bệnh dịch như dịch hạch, dịch tả, sốt bại liệt. Bên cạnh đó, Đảng bộ lãnh đạo anh chị em thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Viện được Bộ y tế giao cho như trong công tác nghiên cứu phòng chống dịch, đào tạo, sản xuất vắc xin, làm các dịch vụ. Sinh họat Đảng luôn luôn được duy trì với chất lượng tốt và đều đặn. Công tác phát triển đảng cũng được chú ý và phát triển đều, nhiều CBCC trẻ đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Giữa Đảng và công tác chính quyền cũng được kết hợp một cách chặt chẽ, sinh hoạt thường kỳ và đều có sự thống nhất ý kiến trong mọi mặt công tác từ khâu tổ chức, bố trí và điều động cán bộ.
Nhiều năm liền Đảng bộ được công nhận: “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.
Tóm lại, Đảng bộ Viện Pasteur TP.HCM trong thời gian qua đã xứng đáng làm người lãnh đạo đơn vị thực hiện được tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn mà Bộ Y tế đã giao cho và được CBCNVC Viện tin tưởng.

2. Công đoàn

Công đoàn Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngay từ ngày đầu giải phóng, với các chức năng nhiệm vụ:

 • Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
 • Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý nhà nuớc trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.
 • Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 • Trong những năm 1980, trong giai đoạn khó khăn của thời kỳ bao cấp, Công đoàn Viện Pasteur TP.HCM đã vượt qua nhiều thử thách cùng với chính quyền chăm lo đời sống của CBCC, nhiều tấm gương của anh chị em công đoàn đã vượt qua khó khăn gian khổ để chăm lo từng miếng cơm cho CBCC. Bên cạnh đó còn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Viện.
  Thời kỳ chuyển đổi Công đoàn đã phát huy sức mạnh của mình trong công tác quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CBCC.
  Trong các phong trào thi đua xã hội như ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai, ủng hộ xây nhà tình nghĩa tình thương, công đòan Viện đã động viên được CBCC lá lành đùm lá rách tích cực ủng hộ.
  Từ năm 2002 đến năm 2006 ủng hộ được:
 • Xây nhà tình thương, 1 nhà tình nghĩa                                
 • Quỹ vì người nghèo                                                              
 • Quỹ đền ơn đáp nghĩa                                                            
 • Thiên tai, bão lụt                                                                   
 • Đóng góp xây dựng bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm                          
 • Đóng góp quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo (2 đợt)           
 • Ủng hộ khác                                                                          
 • Bên cạnh đó các phong trào văn thể mỹ, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ chính trị nội bộ cũng luôn được chính quyền và Ban chấp hành công đoàn chú ý quan tâm. Công đoàn Viện Pasteur TP.HCM đã được khen thưởng:
 • Cờ thi đua “công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 2003” do Công đoàn y tế Việt Nam tặng.
 • Bằng khen “công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2004”

3. Đoàn thanh niên

 • Chi đoàn Viện Pasteur TP.HCM được thành lập ngay từ những ngày đầu giải phóng miền Nam, với 14 đoàn viên thanh niên từ C4 (Ban dân Y miền Mam) trở về tiếp quản Viện. Được sự phân công của cấp uỷ Đảng từ những đoàn viên nòng cốt đã tập hợp được đông đảo đội ngũ thanh niên tại chỗ, tuyên truyền đường lối chủ trương của chính quyền cánh mạng ổn định tư tưởng anh em cùng tham gia xây dựng cơ quan.
  Chi đoàn Viện Pasteur là chi đoàn trực thuộc Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh, tới tháng 5 năm 1997 được nâng cấp thành Chi đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn, tới năm1998 do tổ chức lại bộ máy quản lý chi đoàn trở về hoạt động tại Quận đoàn 3 là nơi cơ quan đóng trên địa bàn. Hiện tại chi đoàn có 45 đoàn viên.
  Những ngày đầu thành lập và phát triển, lực lượng Đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn luôn là lực lượng tiên phong trong phong trào xây dựng cơ quan mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ, ổn định về chính trị:
 • Tham gia giữ vững an ninh, trật tự trong cơ quan.
 • Tham gia xây dựng labo sản xuất vắc xin BCG (do hội Pháp – Việt hữu nghị và Hội người việt nam tại Pháp viện trợ).
 • Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới
 • Tham gia lực lượng thanh niên xung phong trong thời kỳ chiến tranh chống bành chướng xâm lược.
 • Công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động từ thiện (hỗ trợ về vật chất, khám chữ bệnh miễn phí cho trẻ em, các gia đình chính sách và dân nghèo tại xã Bình Khánh (huyện Cần giờ); xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè); huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp)…; Hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn Quận 3.
 • Tổ chức các hoạt động dã ngoại về nguồn…
 • Trong suốt quá trình phát triển hơn 30 năm, dưới sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn cấp trên, Chi đoàn luôn giữ vững truyền thống và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí bí thư chi đoàn từ ngày thành lập:

 • Đ/c Lê Quốc Khánh, Phạm Thị Đọt, Nguyễn Bích Liên (BCH năm 1975 – 1976)
 • Đ/c Nguyễn Việt Thanh (1976-1982)
 • Đ/c Trương Xuân Liên (1982 – 1984)
 • Đ/c Nguyễn Văn Hải (1984 – 1987)
 • Đ/c Bùi Cường (1987- 1989)
 • Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan (1989 – 1996)
 • Đ/c Tân Thị Ngọc Bích (1996 -1998)
 • Đ/c Lương Chấn Quang (1998 -2000)
 • Đ/c Lê Đình Huân (2000- 2007)
Các tin liên quan