Chương trình Hội nghị khoa học
Ngày đăng: 00:47:24 01/06/2015

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC Y HỌC DỰ PHÒNG 2015 (DỰ KIẾN)

Địa điểm: Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, P.8, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: Thứ 7, ngày 27/6/2015

Thời gian

Hoạt động

Người thực hiện

 

Phiên toàn thể

7:00 - 8:00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8.00 - 8:40

Giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

Lãnh đạo Viện phát biểu khai mạc

PGS.TS. Phan Trọng Lân

Viện trưởng Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo

GS. TS. Nguyễn Thanh Long

Thứ trưởng Bộ Y tế

Phát biểu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

8:45 - 9:15

Bàn về chính sách y tế: Xu thế phát triển y tế và những điều cần lưu ý của khuynh hướng phát triển y tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

GS. Phạm Mạnh Hùng

Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

9:15-9:45

Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm toàn cầu

Đại diện Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)

9:45 - 10:15

Mạng lưới Pasteur trong hệ thống Y tế toàn cầu

Prof. Roberto Bruzzone, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pasteur – Đại học Hồng Kong

10:20 - 10:40

Thảo luận

10:40 - 10:45

Chụp hình lưu niệm

Ban khánh tiết

11:00 - 11:30

Chuyên đề 1

(Nhà hội giảng)

Chuyên đề 2

(Phòng họp 3)

Chuyên đề 3

 (Phòng họp B9)

SXH và các bệnh truyền nhiễm mới nổi

 HIV, STIs & Viêm gan

 Vaccine và một số vấn đề y tế  khác

11:30 - 13:30

Ăn trưa

13:30 - 16:00

Chuyên đề 1 (tt.)

(Nhà hội giảng)

 Chuyên đề 2 (tt.)

 (Phòng họp 3)

 Chuyên đề 3 (tt.)

 (Phòng họp B9)

16:00 - 16:30

Tổng kết hội nghị

Bế mạc hội nghị

 Lãnh đạo Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức hội nghị

Các tin liên quan