Thành tựu
Ngày đăng: 14:41:04 12/07/2014

  Thầy Thuốc Nhân Dân:

 

Thầy thuốc nhân dân
GS. TS. Hạ Bá Khiêm

Thầy thuốc nhân dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến

Thầy thuốc nhân dân
BS.CKII. Lê Hoàng San

 

          - Thầy Thuốc Ưu Tú:

 

 

 

         - Thầy Thuốc Ưu Tú năm 2012:

 

Thầy thuốc ưu tú
PGS.TS.Trần Ngọc Hữu

Thầy thuốc ưu tú
PGS.TS.Vũ Thị Quế Hương

 

- Thầy Thuốc Ưu Tú năm 2013: 

 

Thầy thuốc ưu tú
TS.Nguyễn Vũ Thượng

 

Thầy thuốc ưu tú
TS.Cao Hữu Nghĩa

 

Thầy thuốc ưu tú
THS.Nguyễn Thị Minh Phượng

 

 

Thầy thuốc ưu tú
THS.Huỳnh Thị Kim Loan

 

Thầy thuốc ưu tú
THS.Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Thầy thuốc ưu tú
THS.Phẩm Minh Thu

 

Thành tích:

Các danh hiệu đạt được

 Nhà nước tặng thưởng:

           * Tâp thể Viện Pasteur TP. HCM:


 • Cờ Thi đua của Chính phủ (1999, 2003, 2005, 2009)
 • Bằng khen Chính phủ (2001)
 • Bằng khen của Chính phủ cho tập thể phòng xét nghiệm HIV/AIDS (2010)

 

* Cá nhân thuộc Viện:

 

 • 1 Huân chương Độc lập hạng 3 (1999)

 

 • 1 Huân chương Lao động Hạng 2 (2006)

 

 • 5 Huân chương Lao động Hạng 3 (2006, 2010, 2011)

 

 • 3 Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (2000, ).

 

 • 10 Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (1989, 1995, 1996, 2000, 2001, 2012).

 

 • 5 Bằng khen Chính phủ ( 2010, 2011, 2012).

 

 1. Bộ y tế tặng khen thưởng:

 

 • Cờ thi đua xuất sắc toàn ngành (năm 1999, 2000)

 

 • Bằng khen đơn vị các năm: 1991, 1992, 1997, 2002, 2003, 2005

 

 • Bằng khen cho các khoa, phòng các năm 2005, 2007, 2011

 

 • Bằng khen hàng năm cho 5-10  CBCC.

 

 1. Đảng bộ cấp trên khen tặng:

 

 • Đảng bộ Viện được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền

 

 1. Công đoàn các cấp khen thưởng:

 

 *  Tập thể Viện:

 

-Cờ  thi đua xuất sắc của Công đoàn Y tế Việt Nam (2011)

 

-Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam (2006)

 

* Cá nhân:

 

- Bằng Công đoàn ngành Y tế VN (2005)

 

 

Các tin liên quan