Sự kiện sắp diễn ra

Tên sự kiện Thời gian Địa điểm
Tuyển sinh trình độ Tiến Sĩ 17:30:20 17/07/2016 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM
International Master Class: "Introduction to modeling of infectious diseases" 08:00:00 30/10/2016 Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur Tp.HCM