Sự kiện sắp diễn ra

Tên sự kiện Thời gian Địa điểm
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Viện Pasteur Tp.HCM năm 2016 16:30:00 10/04/2017 Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pasteur Tp.HCM. Số 167, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM