Phòng Tổ chức cán bộ
Ngày đăng: 16:50:40 14/01/2014

Trưởng phòng

ThS. BS. Lê Đình Huân

  

Phó trưởng phòng

CN. Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

 

 

 Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tổ Chức Cán Bộ (xem chi tiết)

Các tin liên quan