Các bệnh truyền nhiễm
Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà 09/09/2021
Ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
Bệnh viêm ruột do Vi-bờ-ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút 31/10/2014
Bệnh viêm ruột do Vi-bờ-ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút (Vibrio Parahaemolyticus) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh viêm ruột do Giác đi a 31/10/2014
Bệnh viêm ruột do Giác-đi-a (Giardia) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh viêm họng, viêm miệng, viêm tim do vi rút Cốc xác ki 31/10/2014
Bệnh viêm họng, viêm miệng, viêm tim do vi rút Cốc-xác-ki thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh viêm da mụn mủ truyền nhiễm 31/10/2014
Bệnh viêm da mụn mủ truyền nhiễm (bệnh chốc) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sốt xuất huyết do vi rút Hantan 31/10/2014
Bệnh sốt xuất huyết do vi rút Hantan thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh do Tờ ri cô mô nát 31/10/2014
Bệnh do Tờ-ri-cô-mô-nát (Trichomoniasis) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sốt mò 31/10/2014
Bệnh sốt mò thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh sốt do Rích - két - si - a 31/10/2014
Bệnh sốt do Rích-két-si-a (Rickettsia) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh sán lá ruột 24/10/2014
Bệnh sán lá ruột thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Trang: 123456»