Các bệnh truyền nhiễm
Bệnh viêm ruột do Vi-bờ-ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút
Bệnh viêm ruột do Vi-bờ-ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút (Vibrio Parahaemolyticus) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh viêm ruột do Giác đi a
Bệnh viêm ruột do Giác-đi-a (Giardia) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh viêm họng, viêm miệng, viêm tim do vi rút Cốc xác ki
Bệnh viêm họng, viêm miệng, viêm tim do vi rút Cốc-xác-ki thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh viêm da mụn mủ truyền nhiễm
Bệnh viêm da mụn mủ truyền nhiễm (bệnh chốc) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sốt xuất huyết do vi rút Hantan
Bệnh sốt xuất huyết do vi rút Hantan thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh do Tờ ri cô mô nát
Bệnh do Tờ-ri-cô-mô-nát (Trichomoniasis) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sốt mò
Bệnh sốt mò thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh sốt do Rích - két - si - a
Bệnh sốt do Rích-két-si-a (Rickettsia) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh sán lá ruột
Bệnh sán lá ruột thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh sán lá phổi
Bệnh sán lá phổi thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Trang: 123456»