Đề tài nghiên cứu khoa học 2011
Ngày đăng: 01:07:04 11/10/2014
Đề tài NCKH 2011
#Tên đề tàiThể loạiChủ nhiệmNăm
1 Theo dõi HIV kháng thuốc trên bệnh nhi đang điều trị ARV theo phác đồ bậc 1 tại 2 bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 Tp. Hồ Chí Minh Đề tài NCKH cấp Cơ sở Bs. Trần Tôn 2011
2 Giám sát trọng điểm bệnh tay chân miệng dựa vào xét nghiệm ở khu vực phía Nam năm 2011-2012 Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ts. Trần Ngọc Hữu 2011
3 Khảo sát SEROTYPE/ SEROGROUP vi khuẩn phế cầu, não mô cầu và HAEMOPHILUS INFLUENZAE gây viêm màng não trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 – Tp. Hồ Chí Minh bằng kỹ thuật Multiplex PCR Đề tài NCKH cấp Cơ sở Bs. Nguyễn Thị Kim Hoàng 2011
4 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất vắcxin dại dùng cho thú y sử dụng dòng tế bào thường trực Đề tài NCKH cấp Sở KHCN Ths. Nguyễn Thi Kim Dung 2011
5 Các yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV, ảnh hưởng của tình trạng nhiễm HIV lên hành vi nguy cơ và các yếu tố tương quan với việc tự bộc lộ tình trạng nhiễm HIV ở thai phụ Việt Nam Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Vũ Thượng 2011
6 Xét nghiệm huyết thanh học trong chẩn đoán nhiễm HELICOBACTER PYLORI ở bệnh người lớn đến khám lần đầu Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Minh Ngọc 2011
7 Thiết lập quy trình xác định hàm lượng chì trong máu người bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử dùng kỹ thuật nguyên tử hóa nhiệt điện (ET-AAS) Đề tài NCKH cấp Cơ sở Ths. Nguyễn Đức Anh Trác 2011
8 Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắcxin cúm A/H1N1 bất hoạt đơn giá trên người trưởng thành khỏe mạnh ở Việt Nam. Đề tài NCKH Ths. Hồ Vĩnh Thắng 2011
9 Đánh giá tính sinh miễn dịch và tính an toàn của vắcxin Quinvaxem inj. (DTwP-HepB- Hib) phòng các bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B và bệnh do H. influenzae trên trẻ em Việt Nam khỏe mạnh Đề tài NCKH Ts. Trần Ngọc Hữu 2011
Các tin liên quan