Khảo nghiệm hóa chất diệt khuẩn và côn trùng
Ngày đăng: 16:34:17 14/01/2014

DỊCH VỤ KHẢO NGHIỆM HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Dịch vụ khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng

Đối tượng  khách hàng: các công ty sản xuất, kinh doanh hóa chất diệt côn trùng

Mục đích  khảo nghiệm: xác định liều hiệu quả diệt côn trùng trong phòng thí nghiệm hoặc  ngoài thực địa, khảo nghiệm để đăng ký sản phẩm mới…

Đối tượng  khảo nghiệm: muỗi, gián, kiến, ruồi, bọ chét…

                                                                                                                                                     
 
Stt

Bảng liệt kê các đối tượng côn trùng dùng khảo nghiệm

Thời gian khảo nghiệm

1

Culex spp

1-2 tháng

2

Aedes aegypti

1-2 tháng

3

Aedes    albopictus

1-2 tháng

4

Bọ chét (trên chuột)

1-2 tháng

5

Gián (Blattella germanica, Periplanete Ameriacana)

1-2 tháng

6

Ruồi nhà (Musca domestica)

1-2 tháng


                                                                                                                                                      

 
  • Liên hệ:
     
  • Khoa Côn  trùng và động vật y học

  •  Điện thoại: 38204108  
Các tin liên quan