Khảo nghiệm hóa chất diệt khuẩn và côn trùng
Ngày đăng: 15:05:30 31/05/2022

DỊCH VỤ KHẢO NGHIỆM HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Dịch vụ khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng

Đối tượng  khách hàng: các công ty sản xuất, kinh doanh hóa chất diệt côn trùng

Mục đích  khảo nghiệm: xác định liều hiệu quả diệt côn trùng trong phòng thí nghiệm hoặc  ngoài thực địa, khảo nghiệm để đăng ký sản phẩm mới…

Đối tượng  khảo nghiệm: muỗi, gián, kiến, ruồi, bọ chét…                                                                                                                                                     

 
Stt

Bảng liệt kê các đối tượng côn trùng dùng khảo nghiệm

Thời gian khảo nghiệm

1

Culex spp

7 ngày

2

Aedes aegypti

7 ngày

3

Aedes albopictus

7 ngày

4

Bọ chét (trên chuột)

7 ngày

5

Gián (Blattella germanica, Periplanete Ameriacana)

7 ngày

6

Ruồi nhà (Musca domestica)

7 ngày

                                                                                                                                                

Liên hệ: Khoa Côn  trùng và động vật y học

Điện thoại: Danh 0936236227  

Các tin liên quan