Khoa Vi sinh miễn dịch
Ngày đăng: 16:55:20 13/12/2018

PHÓ KHOA ĐIỀU HÀNH

ThS. DS. Cao Minh Thắng

     

 

 

Phó trưởng Khoa

ThS. Diệp Thế Tài

 

Phó trưởng Khoa

ThS. DS. Huỳnh Thị Kim Loan

 

 

 

 

 Chức năng và nhiệm vụ Khoa Vi Sinh Miễn Dịch

 

Các tin liên quan