Phòng Kế hoạch tổng hợp
Ngày đăng: 14:50:00 11/04/2020

Trưởng phòng

Ths. BS. Trần Thị Lưu Nguyên Hương 

Phó trưởng phòng

TS. BS. Phạm Duy Quang

 

 

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (xem chi tiết)

Các tin liên quan