Phòng Kế hoạch tổng hợp
Ngày đăng: 16:55:50 14/12/2017
Nội dung bài viết đang cập nhật

Trưởng phòng

BS. Trần Thị Lưu Nguyên Hương 

  

Phó trưởng phòng

TS. BS. Hoàng Quốc Cường

 

Phó trưởng phòng

BS. CK1. Tô Thị Hương

 

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (xem chi tiết)

Các tin liên quan