Trung tâm đào tạo
Ngày đăng: 16:57:30 14/01/2014
Nội dung bài viết đang cập nhật

Giám đốc

PGS. TS. BS. Phan Trọng Lân

Phó giám đốc

PGS. TS. BS. Vũ Thị Quế Hương

                                                     

                                                    Phó giám đốc

                                                 TS. BS. Hoàng Quốc Cường 

 

Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Đào Tạo (xem chi tiết)

Các tin liên quan