Danh mục luận án
Ngày đăng: 14:44:10 06/10/2014
Luận văn, báo cáo khoa học
#Tên đề tàiThể loạiNgười thực hiệnNăm
1 Vai trò của Virut Rota trong tiêu chảy cấp ở bệnh nhân điều trị tại Trung tâm bệnh nhiệt đới TPHCM trong năm 1991-1992 Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Lê Văn Xuân 1996
2 Chuyên đề Tiến sĩ chuyên nghành dịch tễ học Báo cáo khoa học Ban xây dựng chương trình sau đại học Viện Pasteur TPHCM 2000
3 Chuyên đè Tiến sĩ chuyên nghành vi sinh học Báo cáo khoa học Ban xây dựng chương trình sau đại học Viện Pasteur TPHCM 2000
4 Nghiên cứu các dạng bào chế nâng cao chất lượng thuốc cổ truyền phục vụ sức khỏe cộng đồng Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Nhà nước PGS. TS. Lê Văn Truy
PGS. TS. Vũ Khánh
TS. Lê Quang Nghiệm
2001
5 Risk factors for cervical chlamydial infection among women of reproductive age in an urban poor area in Manila Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Vũ Thượng 2001
6 Nghiên cứu và đánh giá các biện pháp phòng chống sốt rét tại tỉnh Sông Bé 1976-1996 Luận án Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Út 2002
7 Nghiên cứu dịch tễ và các hình thái lâm sàng lao/ HIV tại TPHCM Luận án Tiến sĩ Y học Lê Văn Nhi 2003
Sinh viên thực tập
#Tên đề tàiThể loạiNgười thực hiệnNăm
1 Thực tập xét nghiệp sinh học lâm sàng Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hồ Nguyễn Hồng Ngọc 2011
2 Xét nghiệm một số chỉ tiêu sinh hóa từ mẫu máu và nước tiểu Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Văn Hùng 2013
3 Phân lập và định danh một số vi khuẩn trong thực phẩm Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Thị Duân Hải
Nguyễn Huỳnh Thanh Phong
2013
4 Phân lập và định danh một số vi khuẩn trong thực phẩm Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lê Ngọc Cường
Trương Thị Hậu
Cao Thị Ngà
2014
5 Tìm hiểu quy trình kiểm nghiệm một số vi sinh vật gây bệnh trong nước Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nhung 2014
6 Tìm hiểu HPLC và phân tích melamin trong sữa bột Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Phùng Xuân
Ngô Thị Thu Sương
2014
Các tin liên quan