Phòng Hành chánh Quản trị
Ngày đăng: 16:53:07 14/01/2014
Nội dung bài viết đang cập nhật

Phụ trách phòng

ThS. BS. Lê Đình Huân


 


Phó phòng

ThS. BS. Trần Quang Ngọc

 

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hành Chánh Quản Trị (xem chi tiết)

Các tin liên quan