Hội thảo trực tuyến (WEBINAR)
Thoi gian: 17:50:50 19/10/2021

Trong tháng 10 năm 2021, CDC Hoa kỳ cùng đồng hành phối hợp với Viện Pasteur TP. HCM tổ chức Hội thảo trực tuyến (WEBINAR): “AN TOÀN SINH HỌC TRONG XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2” , được tổ chức từ 19h30 - 21h30 các ngày 19, 21 và 23 tháng 10 năm 2021. Trân trọng kính mời các Anh Chị có quan tâm đến lĩnh vực này đăng ký tham.