Đăng ký tham gia ngoại kiểm
Ngày đăng: 16:24:43 10/03/2016

Hướng dẫn đăng ký tham gia ngoại kiểm tại Viện Pasteur Tp.HCM

Bước 1: Nhấn vào link này để điền vào mẫu biểu đăng ký: 

Bước 2: Sau khi điền đến câu hỏi cuối cùng, quý đơn vị khoản hãy bấm "Gửi", mà trước khi gửi cần in nội dung mà Quý đơn vị đã điền vào bằng cách nhấn tổ hợp phím "Ctrl+P" và In ra.

Bước 3: Tiếp theo nhấn vào nút "Gửi", đồng nghĩa là Viện Pasteur Tp.HCM đã có được thông tin đăng ký của Quý bạn.

Bước 4: Lấy mẫu biểu bạn vừa in ra để trình lên lãnh đạo tại đơn vị, và đóng mộc rồi gửi đến Viện Pasteur Tp.HCM theo địa chỉ: 167 Pasteur P.8 Q.3 Tp.HCM. Với nội dung ghi ngoài bì thư "Đăng ký tham gia ngoại kiểm"

  • Sau khi nhận được thông tin của Quý đơn vị, Viện Pasteur Tp.HCM sẽ liên hệ đến Quý đơn vị qua đường điện thoại nhằm xác nhận đăng ký.

Viện Pastuer rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị đến chương trình này.

Trân trong./.

Các tin liên quan