Sổ tay mẫu ban đầu
Ngày đăng: 16:31:03 11/09/2015

Sổ tay mẫu ban đầu được in ấn thành tài liệu và quản lý bởi Quản lý chất lượng của khoa Vi sinh Miễn dịch và trưởng phòng xét nghiệm.

Sổ tay này mô tả các yêu cầu của phòng xét nghiệm trong việc lấy mẫu, bảo quản mẫu ban đầu và giới thiệu năng lực xét nghiệm của các phòng xét nghiệm trong khoa Vi sinh Miễn dịch, viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Tải về tại đây.

Khoa Vi sinh miễn dịch

Các tin khác