Khoa kiểm định Văc-xin Sinh phẩm
Ngày đăng: 10:09:16 03/06/2014

CHỨC  NĂNG KHOA  KIỂM ĐỊNH VẮC-XIN&SP

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG    

  1. Đảm bao  chất lượng các vắc xin &Sinh Phẩm sản xuất và đóng gói tại Viện   
  2. Phối hợp  giám sát chất lượng các vắc-xin, sinh phẩm trên thị trường khu vực phía nam  theo yêu cầu 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG    

  1. Kiểm tra  chất lượng một số vắc xin virus (Sởi, Rubella, Quai bị, Thủy đậu, bại liệt, dại,  vim não Nhật bản, cúm, Vimgan B); và vi khuẩn (BCG, Tả, Thương hàn, Hib) các chỉ  tiêu hóa lý, an toàn chung, an toàn đặc hiệu, công hiệu vv.. theo yêu cầu   
  2. Kiểm tra  chất lượng nước cất, nước trao đổi ion (hóa lý, endotoxin, vi sinh vv)   
  3. Kiểm tra  chất lượng môi trường dùng kiểm định tính vô trùng sinh phẩm (vô khuẩn, tính  tăng sinh, tính chọn lọc, hóa lý)   
  4. Kiểm chuẩn  và hiệu chuẩn: Pipetman, multipipet,   
  5. Kiểm tra  hiệu năng lò hấp, lò sấy   
  6. Kiểm tra  vi sinh không khi, bề mặt các khu vực  sạch  (Phòng mổ, phòng săn sóc đặc biệt, phòng hồi sức, phòng cấp cứu, phòng khám,  phòng pha chế, đóng gói, phòng sản xuất ....) theo nhu cầu. Các chỉ tiêu kiểm  tra gồm: lấy mẫu vi sinh không khí bằng máy để xác định số lượng vi sinh trong  một đơn vị thể tích, số lượng vi sinh trên các bề mặt; số hạt bụi; tốc độ lưu  chuyển không khí. Đánh giá theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 2011   
  7. Kiểm tra họat  động t            ủ an toàn sinh học  Biosafety Cabinet) các chỉ tiêu: số lượng vi sinh trong không khí, số lượng vi  sinh bề mặt số hạt bụi, tốc độ gió, tốc độ lưu chuyển không khí. Đánh giá theo  tiêu chuẩn Tổ chức Y tế thế giới (WHO)2011 vá các nhà sản xuất thiết bị

XÉT NGHIỆM DỊCH VỤ    

  1. Xét nghiệm  phát hiện kháng nguyên, kháng thể dại, sởi, rubella, thủy đậu bằng phương pháp  ELISA   
  2. Định lượng  kháng thể trung hòa virus dại phương pháp RFFIT và FAVN   
  3. Phân lập và  phát hiện virus dại 

ĐÀO TẠO    

  1. Hỗ trợ làm  luận văn tốt nghiệp cho cán bộ đại học và sau đại học   
  2. Tham gia  giảng dạy theo yêu cầu của Trung tâm đào tạo 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    

  1. Tham gia  đề tài cấp nhà nước “ Nghiên cứu sản xuất vắc-xin cúm A/ H5N1 “2006-2007”   
  2. Thực hiện  đề tài của sở Khoa Học Công Nghệ “ Nghiên cứu sản xuất vắc-xin dại dùng cho thú  y sử dụng dòng tế bào thường trực”

 

                           Đo pH Đo độ ẩm tồn dư  
Thử nghiệm ENDOTOXIN trong nước cất
Kiểm tra MYCOPLASMA
Điện di kiểm tra độ tinh sạch của Văc-xin cúm
Thử nghiệm SRD định lượng kháng nguyên cúm
Thử nghiệm nuối cấy tế bào
Thử nghiệm công hiệu Vắc-xin cúm
Thử nghiệm trên chuột- kỹ thuật tiêm tĩnh mạch đuôi
Thử nghiệm trên chuột - kỹ thuật tiêm não
Thử nghiệm trên chuột - kỹ thuật tiêm ổ bụng
                 Đường mũi                                     Lấy máu     
Kiểm tra chất lượng môi trường
Kiểm chuẩn và hiệu chuẩn pipetman
Lấy mẫu vi sinh khu vực sạch
Kiểm tra vi sinh các dụng cụ, đồ vải, tay nhân viên
Kiểm tra hoạt động tủ an toàn sinh học
Xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng dại, sởi, rubella, thủy đậu
Các tin liên quan