Thông báo tuyển dụng nhân sự làm công việc chuyên môn
Ngày đăng: 05:46:11 06/04/2021
Viện Pasteur TP.HCM thông báo tuyển dụng nhân sự làm công việc chuyên môn

Các vị trí bao gồm:

 • Vị trí Bác sĩ khám chỉ định xét nghiệm, tiêm ngừa: 01
 • Vị trí Kiểm nghiệm Hóa, lý - Vi sinh: 02
 • Vị trí Xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm: 01
 • Vị trí Kỹ thuật viên xét nghiệm, tiêm ngừa, lấy mẫu: 02
 • Vị trí Chuyên viên Hành chính: 01
 • Vị trí Cung ứng vật tư: 01
 • Vị trí Kế hoạch tổng hợp: 01
 • Vị trí Quản lý hợp tác quốc tế, khoa học: 01
 • Vị trí Kỹ sư Công nghệ thông tin: 01
 • Vị trí Quản lý chất lượng: 01

1. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Mỗi thí sinh tham gia xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần gồm

 • Đơn xin việc ghi rõ xin dự tuyển vào vị trí nào;
 • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh màu cỡ 4cm x 6cm, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND/CCCD (có công chứng);
 • Bản sao các văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Đại học, trên Đại học;
 • Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp có văn bằng chứng chỉ do cơ sở  đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

 • Thời gian: từ ngày 07/4/2021 đến hết ngày 16/4/2021 (từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần).
 • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pasteur TP.HCM, Số 167, đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
 • Số điện thoại liên hệ: 028 38 297 318

4. Điều kiện: Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc như sau

STT

Vị trí công việc chuyên môn cần tuyển

Số lượng

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Đơn vị dự kiến làm việc sau khi trúng tuyển

1

Bác sĩ khám, tư vấn tiêm ngừa, xét nghiệm

01

Trình độ đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa/ Bác sĩ Y học dự phòng trở lên (ưu tiên Bác sĩ chuyên khoa Nhi).

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng

2

Kiểm nghiệm hóa lý - vi sinh

02

Trình độ đại học chuyên ngành Dược/kiểm nghiệm hóa trở lên.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng

3

Xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm

01

Trình độ đại học chuyên ngành xét nghiệm/sinh học trở lên.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng

4

Kỹ thuật viên xét nghiệm, tiêm ngừa, lấy mẫu

02

Trình độ Trung cấp xét nghiệm/vi sinh/hóa.

Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng,

5

Chuyên viên Hành chính

01

Trình độ đại học chuyên ngành kinh tế/luật/hành chính công.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Hành chính Quản trị

6

Cung ứng vật tư

01

Trình độ đại học chuyên ngành kinh tế/tài chính kế toán/dược/sinh học.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Vật tư và Thiết bị y tế

7

Kế hoạch tổng hợp

01

Trình độ đại học chuyên ngành Y/vi sinh.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

8

Quản lý hợp tác quốc tế, khoa học

01

Trình độ đại học chuyên ngành Y/Sinh học.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

9

Kỹ sư Công nghệ thông tin

01

Trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

10

Quản lý chất lượng

01

Trình độ đại học chuyên ngành Y/Dược/sinh học.

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

TỔNG CỘNG

12

 

 

Các tin khác