Thông báo: Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Ngọc Huy
Ngày đăng: 09:30:37 15/07/2022

Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Ngọc Huy.

  • Đề tài: Cơ cấu bệnh tật, dịch tễ học bệnh tăng huyết áp, nhu cầu đáp ứng và hiệu quả can thiệp về khám chữa bệnh ở đồng bào Chăm khu vực Nam Trung bộ.
  • Cơ quan: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án
  • Chuyên ngành: Dịch tễ học
  • Mã số: 62.72.01.17
  • Thời gian: 14:00 ngày 28/07/2022
  • Địa điểm: Phòng học 2 (lầu 2) - Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ: số 167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM

Kính mời quý vị Quan tâm đến dự.

Các tin khác