Thông báo tổ chức Lễ trao bằng Tiến sỹ
Ngày đăng: 07:52:50 15/11/2018

Thông báo

Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sỹ cho nghiên cứu sinh theo Quyết định 304/QĐ-PAS ngày 24/05/2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sỹ

Nghiên cứu sinh: Dương Hữu Thái    Chuyên ngành: Vi sinh Y học             Khóa II

Nội dung chi tiết:

  • Thời gian: 14h00 ngày 19 tháng 11 năm 2018
  • Địa điểm: Phòng họp B9- Viện Pasteur Tp.HCM

Thành phần:

  • Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM
  • Toàn bộ thành viên Bộ môn Khoa học Y sinh
  • Đại diện Trung tâm Đào tạo
  • Nghiên cứu sinh, giảng viên hướng dẫn, người thân của NCS

 

Các tin khác