Đăng ký đặt lịch tiêm chủng online
Ngày đăng: 15:40:20 11/06/2021
Viện Pasteur TPHCM triển khai đăng ký đặt lịch tiêm chủng online, quý khách vui lòng truy cập website: tiemchung.pasteurhcm.gov.vn

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng khi đến tiêm chủng tại Viện, Viện Pasteur TP.HCM triển khai đăng ký đặt lịch tiêm chủng online, quý khách vui lòng truy cập website: 

tiemchung.pasteurhcm.gov.vn

Viện vẫn tiếp tuc phục vụ bệnh nhân đến đăng ký trực tiếp nhưng khuyến khích quý khách đăng ký qua website.

Các tin khác