Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Viện Pasteur Tp.HCM 2016
Ngày đăng: 09:19:13 14/03/2017

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BYT ngày 28/02/2017 của Bộ Y tế công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 của Viện Pasteur Tp.HCM;

Viện Pasteur Tp.HCM thông báo kết quả trúng tuyển viên chức của Viện Pasteur Tp.HCM năm 2016 (Chi tiết Click vào File đính kèm).

Kính mời các ứng viên trúng tuyển viên chức đến bổ sung các giấy tờ cần thiết và ký hợp đồng làm việc tại:

  • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pasteur Tp.HCM. Số 167, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM
  • Thời gian: từ ngày 14/3/2017 đến ngày 10/4/2017 (từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần)
  • Số điện thoại liên hệ: 08 38 297 318
Các tin khác