An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm Thời gian: Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 30/05/2024
Ngày đăng: 17:52:39 19/06/2024

Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo khóa học, cụ thể như sau:

Tên khóa: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Thời gian: Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 30/05/2024

Phụ trách chuyên môn: ThS.DS. Cao Minh Thắng

Tổng số học viên: 44 học viên

Chương trình tập huấn: Vui lòng xem file: Chương trình ATSH 28-30 May 2024

Danh sách học viên:

 

Các tin khác