Thông tin y tế
Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh của máy tính xách tay mua sắm cho dự án hỗ trợ tăng cường năng lực của Viện trong dự phòng tầm soát, giám sát và đáp ứ 22/07/2024
Quyết định V/v thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế (CV-589/QĐ-PAS) 22/07/2024
Viện Pasteur TPHCM hết vaccine bạch hầu vì số lượng tiêm tăng đột biến 11/07/2024
Bệnh Bạch Hầu - Những điều cần biết 10/07/2024
THÔNG BÁO:V/V TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ QUA MẠNG XÃ HỘI ZALO 01/07/2024
QĐ v/v thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ làm sạch PKĐK, TTXNYSHLS, TTKĐTBYT 27/06/2024
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật máy vi tính xách tay mua cho " Dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực của Viện Pasteur TP. HCM trong dự phòng tầm soát, giám sát và đá 25/04/2024
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024(239-QĐ-PAS) 17/04/2024
Quyết định phê duyệt KQLCNT cho Gói thầu mua sắm hoá chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động dịch vụ của Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 225/QĐ-PAS) 22/03/2024
KHUYẾN CÁO CỦA BÁC SĨ VỀ PHÒNG NGỪA BỆNH DẠI 03/03/2024
Trang: 1234567»