Thông tin y tế
Quyết định phê duyệt KQLCNT cho Gói thầu mua sắm hoá chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động dịch vụ của Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 225/QĐ-PAS) 22/03/2024
KHUYẾN CÁO CỦA BÁC SĨ VỀ PHÒNG NGỪA BỆNH DẠI 03/03/2024
Thông báo: V/v Đề nghị hỗ trợ mảng công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi số (CV 542/PAS-HCQT) 29/02/2024
Thông báo: V/v Đề nghị hỗ trợ mảng công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi số (CV 543/PAS-HCQT) 29/02/2024
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Dịch vụ kiểm toán tại Viện Pasteur TP. HCM 23/02/2024
Quyết định về việc tặng giấy khen đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà khoa học Louis Pasteur 22/02/2024
V/v Xây dựng kế hoạch, đề xuất hoạt động ứng dụng CNTT chuyển đổi số tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế năm 2024 16/02/2024
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (Số 110/QĐ-PAS) 30/01/2024
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 (Công văn Số 109/QĐ-PAS) 30/01/2024
Quyết định về việc công bố điều chỉnh công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 3) - (Công văn Số 108/QĐ-PAS) 30/01/2024
Trang: 1234567»