Nghiên cứu khoa học
Danh mục bài báo quốc tế tháng 7/2017
Danh mục bài báo quốc tế tháng 5/2017
Danh mục bài báo quốc tế tháng 3/2017
Giới thiệu ứng dụng JIRA
Giải pháp quản lý vât tư tại Phòng xét nghiệm bằng phần mềm
Sinh hoạt khoa học
Sinh hoạt khoa học ngày 29/09
International Training Courses 2017
Lần đầu tiên ban chấp hành công đoàn tổ chức sinh hoạt khoa học về nội dung bioinformatics tại Viện Pasteur TPHCM
Vào lúc 8h30, ngày 3/12/2015, tại Phòng học 3, Trung tâm đào tạo, đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học tháng 12 với sự có mặt của 25 cán bộ tham gia gồm có: KS. Nguyễn Văn Hải – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, TS.BS Hoàng Quốc Cường – PGĐ Trung tâm đào tạo, nghiên cứu viên đến từ các khoa phòng và các bạn sinh viên đang học tập tại Viện.
Sinh hoạt khoa học tháng 07/2015
Trang: 12»