Nghiên cứu khoa học
Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Huy, chuyên ngành Dịch tễ học
Thông báo HNKH 2019 - Lần 2
Viện Pasteur TP.HCM kính thông báo HNKH - Lần 2 về thời gian gửi bài và phản hồi
Sinh hoạt khoa học tháng 7 năm 2019
Bào báo khoa học tháng 7/2019
Bài báo khoa học tháng 6/2019
HNKH 2019 - Thông báo số 1
Thế giới đang ngày càng đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa: sự bùng phát và tái bùng phát của các dịch bệnh nguy hiểm như zika, sởi, ho gà, bạch hầu; trong đó có cả các bệnh phòng ngừa được bằng vắc-xin; vấn đề kháng kháng sinh; gia tăng nhanh các bệnh không lây; ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, các dịch bệnh lây từ động vật sang người….
Danh mục bài báo quốc tế tháng 5
Danh mục bài báo quốc tế tháng 4
Sinh hoạt khoa học tháng 4
Danh mục bài báo quốc tế tháng 03/2019
Trang: 123456»