Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ hút, nạo vét hố ga hệ thống thu gom nước thải ( Công văn 271/QĐ-PAS) 01/06/2023
Mời báo giá sửa chữa máy lạnh cho Viện Pasteur Tp.HCM ( Công văn 1598/PAS-HCQT) 31/05/2023
Mời báo giá về việc cung cấp máy vi tính( Công văn 1596/PAS-HCQT) 31/05/2023
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 1585/PAS-HCQT) 30/05/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hoá chất sinh phẩm( Công văn 1565/PAS-VTTBYT) 30/05/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hàng hóa ( Công văn 1558/PAS-VTTBYT) 29/05/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hàng hóa ( Công văn 1557/PAS-VTTBYT) 29/05/2023
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 1581/PAS-KHTH) 26/05/2023
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 1571/PAS-HCQT) 26/05/2023
Mời báo giá cung cấp thiết bị văn phòng cho Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 1563/PAS-HCQT) 25/05/2023
Trang: 1234567»