Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp phần mềm xây dựng dự toán cơ bản( Công văn 359/PAS-KHTH) 09/02/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 354/PAS-KHTH) 09/02/2023
Mời báo giá cung cấp hàng hóa cho Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh( Công văn 307/PAS-KHTH) 09/02/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 260/PAS-KHTH) 09/02/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 259/PAS-KHTH) 09/02/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 258/PAS-KHTH) 09/02/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ ( Công văn 357/PAS-KHTH) 09/02/2023
Mời báo giá cung cấp các loại dịch vụ( Công văn 330/PAS-KHTH) 09/02/2023
Mời báo giá cung cấp vắc xin cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ( Công văn 306/PAS-KHTH) 08/02/2023
Mời báo giá cungca61p dịch vụ thuê xe ( Công văn 305/PAS-KHTH) 08/02/2023
Trang: 1234567»