Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 1388/PAS-VTTBYT) 17/05/2024
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 1377/PAS-VTTBYT) 16/05/2024
Mời báo giá cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng( Công văn 1378/PAS-HCQT) 16/05/2024
Mời báo giá cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng( Công văn 1370/PAS-HCQT) 15/05/2024
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 1354/PAS-VTTBYT) 14/05/2024
Mời báo giá cung cấp văn phòng phẩm - vật liệu khác( Công văn 1360/PAS-HCQT) 14/05/2024
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 1339/PAS-KHTH) 14/05/2024
Mời báo giá cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị chuyên đề( Công văn 1239/PAS-HCQT) 14/05/2024
Mời báo giá cung cấp các loại hàng hóa ( Công văn 1355/PAS-VTTBYT) 14/05/2024
Mời báo giá hàng hóa ( Công văn 1353/PAS-TCCB) 13/05/2024
Trang: 1234567»