Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá hàng hóa (công văn 3670/PAS-HCQT) 04/12/2020
Mời báo giá hàng hóa (công văn 3670/PAS-HCQT)
Mời báo giá hàng hóa (công văn 3669/PAS-HCQT) 04/12/2020
Mời báo giá hàng hóa (công văn 3669/PAS-HCQT)
Mời báo giá hàng hóa: Túi cuộn tiệt trùng BMS (200mmx20m) 03/12/2020
Mời báo giá hàng hóa: Túi cuộn tiệt trùng BMS (200mmx20m)
Mời báo giá hàng hóa: Giấy in liên tục 2 liên 03/12/2020
Mời báo giá hàng hóa: Giấy in liên tục 2 liên
Thông báo mời Nhà thầu có nhu cầu tham gia gói thầu TV07/2020: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng và gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng.. 27/11/2020
Tham gia gói thầu trên gửi Hồ sơ quan tâm thực hiện gói thầu XL01.2020 “Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21)” 26/11/2020
Mời quan tâm thực hiện gói thầu TV01.2020 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21) 26/11/2020
Mời quan tâm thực hiện Gói thầu “TV03.2020: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu năm 2020” thuộc dự án ‘‘Ứng dụng công nghệ thông tin trong tích hợp dữ liệu, thống kê và an toàn thông tin y tế 25/11/2020
Mời quan tâm thực hiện Gói thầu “TV02.2020: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu năm 2020” thuộc dự án ‘‘Ứng dụng công nghệ thông tin trong tích hợp dữ liệu, thống kê và an toàn thông tin y tế đi 25/11/2020
Gói thầu TV2 “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu” công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21); Cải tạo, xây dựng ... 13/11/2020
Gói thầu TV2 “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu” công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (Nhà số 21); Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm trung tâm đào tạo - Viện Pasteur TP.HCM
Trang: 1234567»