Thông tin cộng đồng - Thông tin đấu thầu
Mời báo giá cung cấp hàng hoá, vật tư thay thế sửa chữa ( Công văn 3765/PAS-VTTBYT) 01/12/2023
Mời báo giá chi phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc các toà nhà của Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 3775/PAS-HCQT) 01/12/2023
Mời quan tâm thực hiện gói thầu TV-05/2023 " Thẩm định bản đồ" thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 3769/PAS-HCQT) 30/11/2023
Mời báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa tủ âm ( Công văn 3726/PAS-VTTBYT) 28/11/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hàng hóa ( Công văn 3697/PAS-VTTBYT) 24/11/2023
Mời báo giá vật liệu tiêu hao( Công văn 3693/PAS-HCQT) 24/11/2023
Mời báo giá các loại hàng hóa ( Công văn 3696/PAS-VTTBYT) 24/11/2023
Mời báo giá in sổ tiêm ngừa ( Công văn 3689/PAS-HCQT) 23/11/2023
Mời báo giá cung cấp các loại hàng hóa ( Công văn 3685/PAS-VTTBYT) 23/11/2023
Mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại Viện Pasteur TP.HCM( Công văn 3658/PAS-HCQT) 21/11/2023
Trang: 1234567»