Hội nghị hội thảo
Lễ kỉ niệm 130 năm và Hội nghị khoa học Viện Pasteur TP.HCM 24/06/2022
Chương trình Hội nghị khoa học năm 2022 20/06/2022
Đăng ký tham dự hội nghị 17/06/2022
Thông báo số 2 "HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2022 VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH" 30/05/2022
Thông báo số 1 "HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2022 VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH" 25/04/2022
Hội thảo trực tuyến (WEBINAR) 11/10/2021
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Viện Pasteur TP.HCM và Đại học Y Dược TP.HCM 10/12/2019
Buổi làm việc của Lãnh đạo Viện – về việc triển khai công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị 10/12/2019
Thông báo Hội Nghị Khoa Học lần thứ 20 05/12/2019
Thống báo APP hội nghị khoa học Viện Pasteur TP.HCM lần thứ 20, 2019 05/12/2019
Trang: 1234567»