Tin Hoạt Động Đảng
Đảng bộ khối cơ sở Bộ Y tế tổ chức Hội Nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 16/07/2022
Đại hội Đảng bộ Viện Pasteur TP.HCM Nhiệm kỳ 2020-2025 12/06/2020
Đại hội Đảng bộ Viện Pasteur TP.HCM Nhiệm kỳ 2020-2025