Đào tạo
Thông báo buổi chấm luận án tiến sĩ cấp Viện
Hợp tác Viện trường
Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học
Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, chuyên gia giữa Viện Pasteur TP.HCM và trường Đại học Văn Lang
Tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác giữa Viện và Trường
Lễ trao bằng tiến sỹ
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng Tiến sỹ
Khóa học quốc tế “dịch tễ, giám sát và loại trừ vi rút viêm gan”
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh 2018 lần 2
danh mục bài báo quốc tế tháng 5/2018
Trang: 1234»