Đào tạo
danh mục bài báo quốc tế tháng 5/2018
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Thu Hằng
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của nghiên cứu sinh Dương Hữu Thái
Sinh hoạt khoa học tháng 03/2018
Thông báo danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017
Thông báo tập huấn ENDNOTE
Khai giảng lớp quốc tế "Health Economics"
Thông báo website thư viện
Thông báo buổi chấm luận án tiến sĩ cấp Viện
Lớp tập huấn “Dịch tễ học thực địa” 2017
Trong khuôn khổ chương trình An ninh Y tế toàn cầu (GHS), Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đã được CDC hỗ trợ và Bộ Y tế cho phép tổ chức đào tạo khóa đào tạo Dịch tễ học thực địa FETP ngắn hạn. Đối tượng là cán bộ Y tế Trung tâm Y tế dự phòng/ Trung tâm kiểm soát bệnh 20 tỉnh/thành khu vực phía Nam
Trang: 123»