Đào tạo
Thông báo: Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Ngọc Huy 15/07/2022
Thông báo: Tham dự hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở 14/09/2021
Hội thảo tập huấn trực tuyến “Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS- CoV-2” 02/07/2021
Chương trình đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ tại Nhật Bản 03/12/2020
Chương trình đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ tại Nhật Bản
Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sỹ Khóa III – Chuyên ngành Vi sinh Y học (09/07/2020) 15/07/2020
Thông báo buổi chấm luận án tiến sĩ cấp Viện 02/05/2019
Hợp tác Viện trường 18/04/2019
Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học 08/04/2019
Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, chuyên gia giữa Viện Pasteur TP.HCM và trường Đại học Văn Lang 12/12/2018
Tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác giữa Viện và Trường 12/12/2018
Trang: 1234»