Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022
Ngày đăng: 16:00:34 23/11/2022

Phúc đáp công văn số 1836/BGDĐT-GDĐH, ngày 29/04/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi báo cáo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 2021

STT

Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo

Mã ngành

Lĩnh vực

Chỉ tiêu

Thực hiện 

Tỉ lệ %

A

SAU ĐẠI HỌC

 

 

6

0

0

1

Tiến sĩ

 

 

6

0

0

1.1

Sức khỏe

 

 

6

0

0

1.1.1

Khoa học y sinh

9720101

Sức khỏe

2

0

0

1.1.2

Dịch tễ học

9720117

Sức khỏe

4

0

0

Chi tiết tải về file đính kèm: Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Các tin khác