Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Thu Hằng
Ngày đăng: 07:06:41 02/04/2018

Vào lúc 14h00’ ngày 22/12/2017,Trung tâm đào tạo- Viện Pasteur TP.HCM đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Phạm Thu Hằng, với đề tài: “Nghiên cứu các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán lao phổi ở trẻ em nhiễm HIV tại TP.HCM” Chuyên ngành: Vi sinh Y học, mã số 62.72.01.15, theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở số 730/QĐ-PAS ngày 15/11/2017 của Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.
NCS Phạm Thu Hằng được công nhận NCS theo quyết định số: 923/QĐ-PAS ngày 31/12/2013 của Viện Pasteur TP.HCM. Luận án Tiến sĩ được thực hiện tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Trương Thị Xuân Liên và TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Thu Hằng gồm 7 thành viên do GS.TS. Nguyên Thị Kê làm chủ tịch. Sau khi nghe NCS. Phạm Thu Hằng trình bày tóm tắt luận án; 02 phản biện, các thành viên trong Hội đồng và tập thể cán bộ hướng dẫn đã tiến hành nhận xét, đánh giá góp ý và giúp định hướng cho NCS tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện luận án. Hội đồng đánh giá luận án đã kết luận: Đề tài luận án của NCS. Phạm Thu Hằng đã đáp ứng về cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Vi sinh Y học. Trong phần bàn luận cần làm nổi bật ý nghĩa ứng dụng của GeneXpert và giá trị của các loại mẫu.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 7/7 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

Buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp cơ sở kết thúc vào hồi 16h50’ cùng ngày.

NCS Phạm Thu Hằng trình bày luận án

Hội đồng gồm 7 thành viên do GS.TS. Nguyễn Thị Kê làm chủ tịch. GS.TS. Nguyễn Thanh Bảo và TS. Nguyễn Vũ Thượng làm phản biện, các thành viên còn lại bao gồm PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa, PGS.TS. Cao Minh Nga, TS. Lục Thị Vân Bích và TS. Phạm Duy Quang

NCS Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của Hội đồngHội đồng cùng tập thể hướng dẫn thảo luận nhằm giúp hoàn thiện luận văn của NCS trước khi bảo vệ cấp Viện

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác