Hiệu quả tác động truyền thông can thiệp trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại trường học và cộng đồng
Ngày đăng: 04:08:08 19/04/2017

Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Hin nay nhiu mô hình, gii pháp phòng chng được đưa ra, nhưng đ duy trì và thu hút s tham gia ca cng đng và hc sinh cn có điu chnh gii pháp phù hp cho nhóm đi tượng tác đng   tng nhóm tui, đi tượng cn tác đng… Chính t thc trng này cn thiết kế bin pháp phòng chng SXH da vào thc trng và đưa ra gii pháp cho các hot đng TT thay đi hành vi nhm xây dng ý thc ca mi cá nhn hiu được nếu không thc hin bin pháp phòng chng SXH thường xuyên, và  ch đng thì nguy cơ mc bnh nh hưởng đến sc kho ca mi cá nhân và trong gia đình.

Đa đim trin khai: Tp. Biên Hoà (Đng Nai); Tp. Th Du Mt (Bình Dương); Tp Tân An (Long an), Tp Vũng Tàu (Tnh BR-VT); Huyn Bình Chánh (Tp. HCM)

 • Thi gian trin khai: 10/2016 – 01/2017
 • Đi tượng tác đng: s giáo viên 3459 và s hc sinh 64,705 người
 • Các ni dung trin khai tp trung:
  • Tp hun giáo viên: Ban giám hiu, y tế trường hc. (Xây dng b tài liu truyn thông phòng chng SXH)
  • Cung cp các sn phm truyn thông (băng rôn, DVD, áp phích, t rơi)
  • Các hot đng tăng cường kiến thc, thc hành cho ph huynh và hc sinh gm: Sinh hot dưới c, t chc chiến dch dit lăng quăng ti trường và ti nhà, đ vui, v tranh.
  • Tìm hiu bnh st xut trên trang đin online
  • Các hot đng thu gom, loi b các vt cha nước có nguy cơ phát sinh mui ti nhà , ti trường.

Các hot đng trin khai

Hoạt động tập huấn giáo viên và triển khai cho học viên

Hoạt động sinh hoạt dưới cờ, đố vui chủ đề tìm hiểu phòng chống bệnh sốt xuất huyết

 

 

Tìm hiu phòng bnh st xut huyết trên trang online

Phát đng chiến dch dit lăng quăng ti trường

 Tìm hiểu bệnh qua: tờ rơi và cuộc thi vẻ

 

Nhận định:

 • Ln đu tiên mô hình truyn thông PC st xut huyết trin khai vi nhiu hot đng đa dng, phong phú v hình thc và ni dung.
 • Các hot đng TT được trin khai phù hp vi hot đng trường hc v trang thiết b (Gi hc tin hc), hot đng đi (đ vui), hot đng m thut ( cuc thi v tranh), viết bn tin, tiu phm
 • ng dng công ngh thông tin trong TT PCSXH qua trang thông tin đin t tìm hiu PB SXH , ng dng tin nhn.
 • Thc hin phát đng chiến dch PC st xut huyết cho tng trường, hot đng kéo dài liên tc trong mt tháng có kim tra, đôn đc, đánh giá. Thu hút s tham gia, quan tâm ca phu huynh hc sinh.
 • Hot đng TT bn vng phi có nhn thc t cá nhân, gia đình, trường hc phi hiu rõ tính nguy him bnh, s lan truyn bnh, gánh nng bnh tt nh hưởng đến gia đình, xã hi. Vì vy cn tp trung TT v li ích khi thc hin pháp phòng bnh bo v sc kho cho tng cá nhân và gia đình.

Người đăng: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác