HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Ngày đăng: 08:59:24 22/01/2024

HỘI NGHỊ
VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, sáng ngày 19/01/2024, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội Nghị viên chức và người lao động năm 2024 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 cũng như một số nội dung khác theo qui định.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Khoa/Phòng/Trung tâm, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên và toàn thể viên chức và người lao động trong Viện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Văn Sinh - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Khối cơ sở Bộ Y tế.
Để điều hành chương trình, Ban tổ chức Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có 03 đồng chí: PGS.TS Nguyễn Vũ Trung (Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng); TS. Nguyễn Vũ Thượng (Phó bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng); ThS.BS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (Chủ tịch công đoàn) và Đoàn thư ký gồm 03 đồng chí: TS. Hà Thị Bích Ngọc (PGĐ. TT Đào tạo); ThS. Võ Thị Trang Đài (PTK Vi sinh Miễn dịch); ThS. Nguyễn Hoàng Quân (Bí thư Chi đoàn Thanh niên Viện).
Thay mặt đoàn chủ tịch, lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí đã nêu được những thành tựu nổi bật của Viện trong năm 2023 và sự cố gắng của cả tập thể viên chức và người lao động trong Viện. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, toàn thể viên chức và người lao động trong Viện đã luôn chung tay đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn, bám sát nhiệm vụ của Bộ Y tế giao, tích cực và chủ động trong công việc, tất cả vì ngôi nhà chung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng từ đó, Viện đã định hướng kế hoạch hoạt động cho năm 2024 và những năm sau.
Hội nghị đã nghe báo cáo của ThS.BS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Viện báo cáo hoạt động của Công đoàn năm 2023 và phương hướng hoạt động cho năm 2024.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn – Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo công khai tài chính, dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ do Đặng Văn Triết – Phụ trách kế toán trình bày.

Ths. Đặng Văn Triết – phụ trách kế toán báo cáo công tác tài chính

Ngoài ra, tại Hội nghị còn nghe báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2023. Đại diện Ban tổ chức, đồng chí Lê Đình Huân – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã tổng hợp trả lời các ý kiến góp ý của các tổ công đoàn. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm cao, các đồng chí viên chức và người lao động cũng đã thảo luận về các nội dung bản báo cáo, dự thảo đã được trình bày tại Hội nghị.

Thảo luận và đóng góp ý kiến của viên chức tại Hội nghị

Đoàn chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của viên chức và người lao động tại Hội nghị. Mỗi ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn chung tay góp sức, đồng lòng đề hoàn thành tốt hơn nữa “Vì mái nhà chung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh” và phát triển hơn trong tương lai.
Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại diện đoàn thư ký đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024.


TS. Hà Thị Bích Ngọc thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Toàn thể Hội nghị đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các Chi tiêu Nghị quyết Hội nghị thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để viên chức và người lao động yên tâm công tác và cống hiến để Viện ngày càng phát triển. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Toàn thể Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

BAN TRUYỀN THÔNG (Diệu Hiền)

Các tin khác