Hội thảo tập huấn trực tuyến “Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS- CoV-2”
Ngày đăng: 15:25:10 02/07/2021

THÔNG BÁO HỘI THẢO TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN
“Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS- CoV-2”

 • Căn cứ theo Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2;
 • Căn cứ Công văn số 3805/BYT-DP ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc củng cố năng lực, đảm bảo chất lượng xét nghiệm SASR-CoV-2;
 • Căn cứ Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới;.
 • Căn cứ Công văn số 3979/BYT-DP ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm SASR-CoV-2.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo hội thảo tập huấn trực tuyến “Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS- CoV-2”, cụ thể như sau:

 1. Hình thức đào tạo: Trực tuyến.
 2. Thời gian dự kiến: theo kế hoạch tổ chức năm 2021
 3. Số ngày thực hiện: 1 ngày
 4. Đơn vị tổ chức: Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
 5. Đăng ký khóa học: thông qua mã QR
 6. Nội quy học tập: Trong thời gian tham gia hội thảo tập huấn đề nghị học viên đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của địa phương.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

 1. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, ĐT: 093 336 5588.
 2. Viên Trung Kiên, ĐT: 0765 216 170.
 3. Hồ Xuân Nguyên, ĐT: 0915 447 247.

CHECK QR CODE ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TẬP HUẤN

STT

Ngày tháng

Ngày tháng

Ngày tháng

1

Ngày 22/6/2021

Ngày 24/6/2021

Ngày 26/6/2021

Ngày 30/6/2021

 

 

Ngày 02/7/2021

Ngày 06/7/2021

Ngày 09/7/2021

4

Ngày 15/7/2021

Ngày 29/7/2021

 

Ngày 02/8/2021

Ngày 13/8/2021

Ngày 27/8/2021

Ngày 03/9/2021

Ngày 13/9/2021

 

Ngày 01/10/2021

Ngày 22/10/2021

 

Ngày 02/11/2021

Ngày 19/11/2021

 

Ngày 01/12/2021

Ngày 15/12/2021

 

Đăng bởi: Trung tâm đào tạo

Các tin khác