HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHOA HỌC Y SINH
Ngày đăng: 10:17:05 20/11/2023

HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHOA HỌC Y SINH

Chiều ngày 17/10/2023, tại phòng học 1, Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Khoa học Y sinh, mã số 9720101.

Tham dự buổi họp, về phía Hội đồng thẩm định có PGS.TS.BS. Vũ Thị Tường Vân, Bệnh viện Bạch Mai - Chủ tịch Hội đồng; TS.BS. Lê Khắc Bảo - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Phản biện 1; TS.BS. Lục Thị Vân Bích - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Phản biện 2; TS.BS. Trương Thiên Phú - Bệnh viện Chợ Rẫy - Uỷ viên, TS. Hà Thị Bích Ngọc - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - Uỷ viên, thư ký.

Về phía thành viên của Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo có: PGS.TS.BSCKII. Cao Minh Nga, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên; TS.BS. Dương Hữu Thái - Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang - Uỷ viên; TS.BS. Trần Tôn - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - Uỷ viên, TS.DS. Lê Thị Tường Vy - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - Uỷ viên, TS. Trần Thị Hồng Kim - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - Uỷ viên Thư ký.

Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, ngành Khoa học Y sinh của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Nhân dịp Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, đại diện cơ sở đào tạo, PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng đã tặng hoa chúc mừng Quý Thầy Cô Hội đồng thẩm định nhằm tri ân những cống hiến của Thầy Cô trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng tặng hoa tri ân đến Quý Thầy Cô Hội đồng thẩm định

Đại diện Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo, PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa – Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học Y sinh trình bày Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Khoa học Y sinh, mã số 9720101 theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Chương trình đào tạo đã nhận được sự góp ý thiết thực của các thành viên hội đồng thẩm định nhằm hoàn thiện các nội dung từ căn cứ xây dựng chương trình đào tạo, mục tiêu, điều kiện tuyển sinh, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của học phần/môn học, các điều kiện thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thành viên Hội đồng thẩm định góp ý Chương trình đào tạo

Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo tiếp thu các góp ý của Hội đồng thẩm định và đồng thuận chỉnh sửa nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Khoa học Y sinh của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Qua đánh giá, 5/5 thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất kết luận Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, ngành Khoa học Y sinh mã số 9720101 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đạt yêu cầu thông qua và cần điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng. Sau khi chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng về chương trình đào tạo, Chương trình đào tạo tiến sĩ Khoa học Y sinh có thể đưa vào giảng dạy của NCS chuyên ngành Khoa học Y sinh của Viện.

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định và cơ sở đào tạo chụp hình lưu niệm

(Người đưa tin: Bộ môn Khoa học Y sinh – Trung tâm Đào tạo)

Các tin khác