KHÓA HỌC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH HIV
Ngày đăng: 10:19:05 18/09/2023

KHÓA HỌC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH HIV

Ngày 05/9/2023, Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV 5 ngày cho 35 cán bộ phòng xét nghiệm các bệnh viện thuộc Cục Quân Y – Tổng Cục Hậu Cần- Bộ Quốc Phòng trên cả nước.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thượng tá Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Ngọc Phú, Phòng Y học dự phòng, Cục Quân Y, Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc Phòng đã nhấn mạnh các quy định điều kiện về nhân sự, trang thiết bị, cơ sở vật chất và năng lực của cơ sở thực hiện xét nghiệm trong công tác xét nghiệm khẳng định HIV tại các đơn vị hiện nay theo Nghị định 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

Thượng tá Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Ngọc Phú, Phòng Y học dự phòng, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc Phòng phát biểu khai mạc khóa học.


Hướng dẫn sử dụng tủ an toàn sinh học trước khi làm xét nghiệm HIV


Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu theo qui định cho phòng xét nghiệm HIV tại Phòng xét nghiệm HIV tham chiếu Quốc gia


Học viên rất tích cực tham gia trao đổi kinh nghiệm qua bài học Hướng dẫn soạn thảo quy trình xét nghiệm khẳng định do ThS. Huỳnh Hoàng Kháng Thư hướng dẫn.

Công tác xét nghiệm HIV được thực hiện với 5 nguyên tắc Đồng thuận, Bảo mật, Tư vấn, Chính xác, Kết nối với dự phòng, chăm sóc và điều trị. Đây là các hoạt động nhằm tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn tăng cường cho các trường hợp nhiễm mới, tư vấn xét nghiệm bạn tình, bạn chích tại các cơ sở và tại địa bàn có ca nhiễm mới, đề xuất và triển khai các hoạt động can thiệp dự phòng và tăng cường điều trị phù hợp với thực trạng tại địa bàn và cơ sở.

Các tin khác