Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến thăm và làm việc tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 07:44:47 01/09/2022

Chiều 25/8/2022, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm và làm việc tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Lãnh đạo các Vụ/Cục: Tổ chức Cán Bộ; Kế hoạch Tài chính, Quản lý khám, chữa bệnh; Văn phòng Bộ. Đây là chuyến làm việc đầu tiên của Quyền Bộ trưởng với một đơn vị y tế dự phòng sau khi được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vào ngày 15/7/2022.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng đã có báo cáo tổng thể với Quyền Bộ trưởng và đoàn công tác về những kết quả hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, trong đó đưa ra những khó khăn, vướng mắc và gửi đến Quyền Bộ trưởng và đoàn công tác 5 kiến nghị cần tháo gỡ và hỗ trợ trong công tác cán bộ, đầu tư cở sở hạ tầng, chủ trưởng cho Viện có cơ sở 2; đấu thầu, mua sắm; hình thức đặt máy – mượn; thanh quyết đoán hợp đồng dịch vụ công xét nghiệm SARS-CoV-2.

PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng báo cáo với đoàn công tác

Sau khi nghe báo cáo của Viện Paseur Thành phồ Hồ Chí Minh và lắng nghe các ý kiến thảo luận, chia sẻ của Lãnh đạo các Vụ/Cục và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, đồng chí Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao nổ lực và thành quả mà Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đạt được, đặc biệt trong các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và Quyền Bộ trưởng cũng rất ấn tượng với bề giày truyền thống hình thành và phát triển của Viện trong hơn 130 năm qua.

Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã có phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung triển khai trong thời gian tới:

  • Trước hết Ban Giám đốc của Viện lưu tâm đến môi trường làm việc, tạo sự thống nhất cao từ Lãnh đạo Viện đến từng viên chức, người lao động. Truyền thống phát triển lâu đời của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báo, do bao thế hệ xây dựng lên, Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động của Viện cần đoàn kết tiếp tục xây dựng và phát triển.
  • Thứ hai, hoàn thiện cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Viện tránh chống chéo chức năng, nhiệm vụ, lưu ý phân định rõ đơn vị thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và các nhiệm vụ khác được nhà nước cấp kinh phí và các hoạt động có thu phí.
  • Thứ hai, hoàn thiện Qui hoạch Lãnh đạo Viện và có đề xuất với Ban cán sự Đảng, Bộ Y tế về kiện toàn nhân sự Lãnh đạo Viện để giúp Viện sớm ổn định hoạt động.
    Thứ ba, tập trung triển khai có hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn kinh phí đầu tư của ngân sách nhà nước.
  • Thứ tư, đề xuất kế hoạch và kinh phí đáp ứng cho các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ của Viện trong năm 2023.
  • Thứ năm, với các vướng mắc trong thanh quyết toán hợp đồng dịch vụ công xét nghiệm SARS-CoV-2, đề nghị Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo cụ thể về Vụ KHTC – Bộ Y tế để được hướng dẫn tháo gỡ và tự tin triển khai.
  • Cuối cùng, Đồng chí Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh thêm, Tập thể viên chức, người lao động phát huy truyền thống của Viện, tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tính sáng tạo, chủ động, vai trò của cấp ủy, công đoàn để cùng nhau phát triển Viện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng xin hứa tập thể Viện sẽ phát huy truyền thống của Viện, đoàn kết, nỗ lực sớm tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Y tế giao phó.

Quyền Bộ trưởng phát biểu chỉ đạo

Các tin khác