Tập huấn EBS An Giang - BRVT
Ngày đăng: 01:33:25 15/09/2016

Người viết: Trần Anh Tuấn

An Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu là 2 tỉnh của Khu vực Phía Nam được triển khai thí điểm Giám sát dựa vào sự kiện ( EBS)

Trong 2 ngày 22-23 tháng 8 năm 2016 , Viện Pasteur Tp HCM đã tổ chức tập huấn EBS cho cán bộ Y tế tỉnh, huyện và một số ngành: Thú Y, Giáo dục, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Dự án An ninh sức khoẻ toàn cầu ( GHS) do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật của Hoa Kỳ tài trợ.

Trong lớp tập huấn các học viên được trang bị nội dung sau:

  • Tổng quan và quy trình thực hiện EBS;
  • Cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh;
  • Kỹ năng giảng dạy để tập huấn cho tuyến xã và cộng tác viên y tế thôn, ấp;
  • Kế hoach triển khai EBS tại tỉnh An Giang.

BS. Phan Công Hùng trưởng khoa KSPNDB Viện Pasteur Tp.HCM giảng về tổng quan và quy trình thực hiện EBS

Các học viên đã rất tích cực trao đổi , thảo luận và làm các bài tập tình huống để tiếp thu các nội dung của lớp tập huấn.

Người đăng: Huy Phạm - TTĐT

Các tin khác