Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học
Ngày đăng: 10:56:13 23/03/2015
Vào lúc 9 giờ 30, ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại Hà Nội, thực hiện theo công văn số 1711/BGDĐT - GDĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, đoàn đại diện của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã trình hội đồng thẩm định “Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học” thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương.

Về phía Viện Pasteur Tp.HCM, có sự góp mặt của:

  • PGS.TS. Trần Ngọc Hữu (Nguyên viện trưởng Viện Pasteur TP HCM)
  • ThS. Hoàng Quốc Cường (Phó giám đốc Trung tâm đào tạo)
  • TS. Phạm Văn Hậu ( Trung tâm đào tạo)


Về phía hội đồng thẩm định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương có sự tham gia của:

  • GS. TS. Nguyễn Trần Hiển (Chủ tịch hội đồng)
  • GS.TS. Phạm Ngọc Đính (Phản biện 1)
  • PGS.TS. Trần Như Dương (Phản biện 2)
  • PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Yến (Ủy viên thư ký)
  • GS.TS. Đặng Đức Anh (Ủy viên)

Tại hội đồng, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã trình bày tóm tắt về đề án mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Dịch tễ học.
Qua đó hội đồng thẩm định đưa ra nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm chuẩn bị tốt cho công việc hoàn thiện khung chương trình đào tạo tiến sĩ dịch tễ học để trình Bộ giáo dục đào tạo.

ThS. Hoàng Quốc Cường - Phó giám đốc Trung tâm đào tạo thay mặt trình đề án

 

 Hội đồng thẩm định tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương


Nguyễn Thị Na (Trung tâm đào tạo)

Các tin khác