Thông báo buổi chấm luận án tiến sĩ cấp Viện
Ngày đăng: 07:34:10 10/11/2017

THÔNG BÁO

Trung tâm đào tạo-Viện Pasteur Tp.HCM sẽ tổ chức buổi chấm luận án tiến sĩ cấp Viện:

Tên luận án:

 "XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT VẮC XIN VI RÚT CÚM A/H5N1 TRÊN QUY MÔ CÔNG NGHIỆP"

Chuyên ngành: Vi sinh Y học                         Mã số: 62.72.01.15

Nghiên cứu sinh: Dương Hữu Thái

Người hướng dẫn:

  1. Lê Văn Bé
  2. Nguyễn Thị Lan Phương

Thời gian (giờ/ngày): 08 giờ 30 ngày 24 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Viện Pasteur Tp. HCM- 167 Pasteur, P.8, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ (tên trợ lý SĐH và số điện thoại):

Ks. Viên Trung Kiên- Điện thoại: 01265216170

Tham khảo luận án tại địa điểm tổ chức bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh

Đăng bởi: Huy Phạm - TTĐT

Các tin khác