Thông báo buổi chấm luận án tiến sĩ cấp Viện
Ngày đăng: 09:35:00 02/05/2019

THÔNG BÁO

Viện Pasteur TP.HCM sẽ tổ chức buổi chấm luận án tiến sĩ cấp Viện:

Tên luận án: Giá trị các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán lao phổi ở trẻ em nhiễm HIV tại TP. Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Vi sinh Y học  Mã số: 62.72.01.15

Nghiên cứu sinh thực hiện: Phạm Thu Hằng

Người hướng dẫn:

  1. PGS.TS. Trương Thị Xuân Liên
  2. TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Thời gian (giờ/ngày): 08h30 ngày 30/11/2018

Địa điểm: Phòng họp B9- Viện Pasteur Tp. HCM-167 Pasteur, P.8, Q.3, TP.HCM

Thông tin chi tiết liên hệ:

Viên Trung Kiên Điện thoại: 0765216170

Tham khảo luận án tại địa điểm tổ chức bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh.

Thông báo xin tải xuống theo tập tin đính kèm

Các tin khác