Thông báo danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017
Ngày đăng: 09:13:55 26/03/2018

Viện Pasteur Tp.HCM công bố danh sách trúng tuyển Nghiên Cứu Sinh năm 2017 lần 2

STT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Điểm Ghi chú
01 Hoàng Trần Hữu Hạnh  18/07/1979 65.1 Trúng tuyển
02 Nguyễn Văn Tân Minh 07/01/1979 65.8 Trúng tuyển

File đính kèm

Các tin khác