Thông báo: Hoãn buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Minh Ngọc
Ngày đăng: 16:10:10 30/11/2023

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo Quý Thầy Cô và các anh chị đồng nghiệp đã quan tâm về việc hoãn buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Minh Ngọc, đã dự kiến:

  • Thời gian: 14h00 ngày 01/12/2023.
  • Địa điểm: Phòng họp B9 - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, 167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở đào tạo chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp NCS tham gia chống dịch và thực hiện nghiên cứu trong thời gian dịch COVId-19 diến ra.

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kính cáo lỗi cùng Quý Thầy Cô.

Các tin khác