Thông báo khóa: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm từ ngày 15/5/2024 đến 17/5/2024
Ngày đăng: 17:23:04 19/06/2024

Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo khóa học, cụ thể như sau:

Tên khóa: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Thời gian: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 17/05/2024

Phụ trách chuyên môn: ThS.DS. Cao Minh Thắng

Tổng số học viên: 39 học viên

Chương trình tập huấn: Chương trình lớp ATSH 15 -17 May 2024

Danh sách học viên:

 

Các tin khác